Hitta till oss!

Berte Qvarn finns i Slöinge utmed E6 mellan Falkenberg och Halmstad.

Konventionell spannmål tar vi även emot på Munkagård Egendom i Långås efter överenskommelse. 

En leveransförsäkran ska medfölja varje inleverans av spannmål, oavsett till vilken anläggning ni levererar. För KRAV-certifierad spannmål, krävs dessutom ett giltigt KRAV-certifikat.

Observera att all spannmål som lämnas i Slöinge eller Långås ska vara kontrakterad.

Jourhavande spannmålsmottagare nås på telefon 072-575 51 93.

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46(0)346 71 52 00 | +46 (0)346 71 52 01