Hållbarhet

Att vårda och vara rädd om vår miljö och våra omgivningar är inget nytt för Berte Qvarn. Under århundranden har varje innehavare av kvarnen försökt förvalta naturens gåvor efter bästa förmåga. Långt innan diskussionen var påbörjad om kvalitets- och miljösäkring hade betydande miljöbesparingar utförts på Berte Qvarn.

Miljö

"Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar. Vi har lånat den av våra barn."

Att vårda och vara rädd om vår miljö och våra omgivningar är inget nytt för Berte Qvarn. Under alla århundrade har varje innehavare av kvarnen försökt förvalta naturens gåvor efter bästa förmåga exempelvis får Berte Qvarn sin kraft från Suseåns vatten och drivs av lokal vattenkraft.

Vårt miljöledningssystem hjälper oss att arbeta med miljöfrågor på ett systematiskt sätt. Det ger oss också en arbetsmodell så att vi ständigt kan förbättra oss och ligga i framkant inom miljöområdet.

Varje år ser vi över vårt miljösystem och tittar på vilka förändringar som skett under året och hur vi kan förbättra oss. Som grund för vårt miljöarbete har vi gjort en miljöutredning och ur den har vi fått fram tre betydande miljöaspekter:

  • Transport
  • Elförbrukning
  • Klimatbelastning

Inom dessa områden sätter vi våra miljömål som även är kopplade till vår miljöpolicy.

Under 2017 arbetar vi med följande mål:

  • Vi vill ha en beviljad vattendom, vilket är förutsättningen för att vara självförsörjande på el 2020
  • Vi skall genomföra åtta projekt på miljöförbättrande åtgärder
  • Vi skall redovisa klimatavtryck på tio av våra produkter, varav tre ekologiska
  • Minst 90% av bulkbilen MAZ turer skall innehålla returlass
  • Vi skall gå över från diesel till HVO i våra lastbilar under 2017

Vi är inte rädda för att sticka ut hakan och sätta tuffa mål - även om vi är medvetna att de är svåra att uppnå. Det driver bara vårt miljöarbete framåt.

Kvalitet

Vårt ständigt pågående kvalitetsarbete säkerställer att såväl våra produkter som vår process håller en hög och jämn kvalitet. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och våra interna revisioner utvärderas årligen av en tredje part. På så vis kan vi garantera att vi ständigt uppdaterar och förbättrar vårt kvalitetsarbete.

I april 2004 var Berte Qvarn den första kvarnen i Sverige att certifiera sig enligt BRC Global Standard, vilket vi är mycket stolta över. Vi fortsatte vårt förbättringsarbete genom att byta certifieringssystem från BRC till FSSC 22000 (Food Safety System Certification), som är en ISO-baserad och GFSI-godkänd standard. Berte Qvarn är sedan tidigare certifierade inom ISO-familjen med ISO 14001 - Miljö, och är dessutom certifierade inom ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem.

 

 

Gällande certifikat

KRAV

EU-ekologiskt

ISO 9001

ISO 14001

FSSC 22000

 

Ta del av de policys som vi baserar vår verksamhet på genom att klicka här

Socialt ansvar

Vi värnar om vår personal, vår by och svenskt lantbruk.

Ansvaret gentemot vår personal går via arbetsmiljön, men också genom hänsyn till individen. Våra medarbetare, deras hälsa och liv i stort är mycket viktiga för oss. Vi arbetar förebyggande och aktivt, exempelvis genom hälsoutbildning, rökfri arbetsplats, subventionerad friskvård och färsk frukt.

Vårt lokala ansvar innebär sponsring av lokala idrottsföreningar med en engagerad ungdomsverksamhet med goda moraliska värderingar. 

Vi gynnar svenskt lantbruk och maler endast svenskt spannmål. Vi har nära kontakt med odlare i närområdet och vi samarbetar genom att vi förmedlar vilka spannmålssorter vi har avsättning för i qvarnen och därmed har intresse av att köpa.

Ömsesidig respekt och långsiktiga relationer bygger Berte Qvarn.

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46(0)346 71 52 00 | +46 (0)346 71 52 01