Vad är BAT-gödsel?

BAT-gödsel - som också kallas för klimatcertifierad gödning - är mineralgödsel som har tillverkats enligt en metod med låg klimatpåverkan. Lägsta möjliga utsläpp och energianvändning. Det är idag möjligt att köpa gödsel som producerats med utsläpp av högst 4kg CO2-ekv/kg N på den svenska marknaden. Gödning producerad inom EU klarar normerna för BAT-gödning enligt information från branschen, men kommer den utifrån EU är det väldigt tveksamt.

Vill man göra det enkelt för sig så är Yara´s produkter ett bra val och väljer du annat så se till att de är tillverkade inom EU. Väljer du annan gödning som inte är BAT-gödning, så är klimatpåverkan på gödningsdelen ungefär dubbelt så stor och lägg i så fall den till andra grödor. Optimalt vore förstås fossilfritt tillverkad gödning men sådan finns inte på marknaden ännu.

För att kontraktera spannmål inför skörd 2022 kommer vi att ha som villkor att odlingen sker med BAT-gödning.

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00

 

Läs vår integritetspolicy