Vill du odla havre till oss?

I början av 2021 kommer vår nya havreqvarn stå klar, vilket innebär att vi redan nu letar efter leverantörer som har intresse av att odla havre till oss.

 

Info om havreodlingen – konventionellt och ekologisk

I januari-februari 2021 kommer vi att köra de första kärnorna genom havreqvarnen. Som vi tidigare sagt kommer vi att jobba med lagerleverantörer, åtminstone de första åren. Vi hoppas att du som har möjlighet att lagra ska vara intresserad att se havreodling som ett bra komplement i växtodlingen på din gård.

Vi kommer ha avsättning för både konventionellt och ekologisk havre. Som vi har signalerat tidigare kör vi konventionellt som ett koncept där bland annat BAT-gödsel* och maxgräns på 12 mg kadmium /kg P är trösklar. På ekologiska sidan gäller KRAV-reglerna.

*BAT-gödsel är mineralgödsel som har tillverkats enligt en metod med låg klimatpåverkan. Lägsta möjliga utsläpp av lustgas och energianvändning. Det är idag möjligt att köpa gödsel som producerats med utsläpp av högst 4 kg CO2-ekv/kg N på den svenska marknaden

Grundkrav konventionell koncepthavre

Gårdsanpassad Miljöhusesyn med åtgärdsplan

Godkända sorter, i dagsläget Kerstin och Galant

BAT-gödsel

Lågt kadmiuminnehåll i växtnäring (max 12 mg Cd/kg P)

Ingen slamgödsling (stoppdatum 2015-01-01)

Integrerat växtskydd

Ingen stråförkortning

Ingen glyfosat i växande gröda (ej godkänt i Sverige, men finns med för ev export)

Grundkrav ekologisk havre

Gårdsanpassad Miljöhusesyn med åtgärdsplan

Godkända sorter, i dagsläget Kerstin och Galant

Odling enligt KRAV:s regelverk 

Välkommen att kontakta mig för funderingar och information som du saknar.

Råvaruchef/Vice VD

Fredrik Nilsson

0346-71 52 42

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00

 

Läs vår integritetspolicy