Vill du odla havre till oss?

Vi har avsättning för både konventionell och ekologisk havre. Som vi har signalerat tidigare kör vi konventionellt som ett koncept där bland annat BAT-gödsel* och maxgräns på 12 mg kadmium/kg P är trösklar samt från skörd 2021 även blommande stråk/fokusareal. På ekologiska sidan gäller KRAV-reglerna.

*BAT-gödsel är mineralgödsel som har tillverkats enligt en metod med låg klimatpåverkan. Lägsta möjliga utsläpp och energianvändning. Det är idag möjligt att köpa gödsel som producerats med utsläpp av högst 4kg CO2-ekv/kg N på den svenska marknaden. Gödning producerad inom EU klarar normerna för BAT-gödning enligt information från branschen, men kommer den utifrån EU är det väldigt tveksamt.

Vill man göra det enkelt för sig så är Yara´s produkter ett bra val och väljer du annat så se till att de är tillverkade inom EU. Väljer du annan gödning så är klimatpåverkan på gödningsdelen ungefär dubbelt så stor och lägg i så fall den till andra grödor. Optimalt vore förstås fossilfritt tillverkad gödning men sådan finns inte på marknaden ännu.


Godkända sorter för havreodling till oss är Galant, Kerstin, Symphony, Guld, Delfin och även Eos.


 

Grundkrav hållbarhet konventionell koncepthavre

1.0 BAS

1.1 Gårdsanpassad miljöhusesyn med åtgärdsplan

1.2 Utsäde av godkända sorter Galant, Kerstin, Symphony, Guld, Delfin och Eos

 

2.0 MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

2.1 BAT-gödsel

 

3.0 VÄXTNÄRING OCH MINSKAD ÖVERGÖDNING

3.1 Ingen slamspridning (stoppdatum 2015-01-01)

3.2 Lågt kadiuminnehåll i växtnäringen (max 12 mg Cd/kg P)

 

4.0 VERKA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

4.1 Blommande stråk/fokusareal minst 80 m2/ha havreodling

4.2 Annan frivillig åtgärd, beskriv åtgärd:______________

 

5.0 BEGRÄNSAD KEMIKALIEANVÄNDNING

5.1 Integrerat växtskydd

5.2 Ingen stråförkortning

5.3 Ingen glyfosat i växande gröda

Grundkrav hållbarhet ekologisk havre

1.0 BAS

1.1 Gårdsanpassad miljöhusesyn med åtgärdsplan

1.2 Utsäde av godkända sorter

1.3 Odling enligt KRAVs regelverk 

Välkommen att kontakta mig för funderingar och information som du saknar.

Råvaruchef

Peter Hansson

0346-71 52 25

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00

 

Läs vår integritetspolicy