Hitta till oss!

Berte Qvarn finns i Slöinge utmed E6 mellan Falkenberg och Halmstad.

Kom ihåg att en leveransförsäkran ska medfölja varje inleverans av spannmål, oavsett till vilken anläggning ni levererar. För KRAV-certifierad spannmål, krävs dessutom ett giltigt KRAV-certifikat. Välkommen!

 

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00

 

Läs vår integritetspolicy