Berte Qvarn

Odlat och malt i Sverige

Kvalitetsmjöl från Slöinge
sedan 1569

Ny hemsida på gång

Vi har påbörjat arbetet med en ny hemsida. Följ oss gärna på Facebook!

Kvalitetsmjöl från Slöinge sedan 1569

Berte Qvarn
311 67Slöinge,
+46(0)346 71 52 00
+46 (0)346 71 52 01
Signerat Halland