Vad är BAT-gödsel?

BAT-gödsel - som också kallas för klimatcertifierad gödning - är mineralgödsel som har tillverkats enligt en metod med låg klimatpåverkan. Lägsta möjliga utsläpp och energianvändning. Det är idag möjligt att köpa gödsel som producerats med utsläpp av högst 4kg CO2-ekv/kg N på den svenska marknaden. 

För att kontraktera spannmål inför skörd 2024 kommer vi att ha som villkor att odlingen sker med BAT-gödning.

Grundvillkor 

Lista över BAT-gödning

 

 

 

 

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy