Välkommen hit, lantbrukare!

För oss är det viktigt med helheten, från ax till limpa. Alla steg i ledet har lika stor betydelse för att vi i slutändan ska få hög kvalitet på vårt mjöl. Vår kunskap sträcker sig från det att fröet sås tills spannmålet mals i vår kvarn och slutligen hamnar hos bagaren.

Våra odlare väljer spannmålssorter i samråd med oss. Sorternas specifika odlingsegenskaper och kraven på våra förstklassiga slutprodukter ligger till grund i valet av spannmålssort. Vi följer våra odlare under säsongen och ger lantbrukarna råd och odlingsrekommendationer för att få fram en hög kvalitet och en god avkastning. I detta arbete optimerar vi insatserna för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Så här har vi alltid jobbat.

"Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn".

  

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00