Leveransförsäkran ger oss spårbarhet 

Spårbarheten är oerhört värdefull för oss och våra kunder. Alla inkomna spannmålsleveranser får ett unikt batchnummer och detta batchnummer följer spannmålens hela väg in i qvarnen, genom rensning och malning och slutligen till den färdiga produkten. Vi gör analyser på samtliga inleveranser och detta ger oss användbar information om spannmålens egenskaper, såsom vattenupptagning och proteinhalt.

Bland det viktigaste för våra kunder är att mjölet håller en jämn kvalitet. Därav är det viktigt att vi anpassar våra mjölrecept efter det aktuella spannmålen, så att våra blandningar blir likvärdiga varje gång.

 

Skapa leveransförsäkran

Nedan skapar du enkelt en leveransförsäkran, som ska medfölja varje inleverans av spannmål till Berte Qvarn. Observera att det inte är tillåtet att kopiera en utskriven leveransförsäkran, eftersom finessen med det unika batchnumret försvinner då!

Fyll i uppgifter nedan och ange antal kopior, så skrivs dokumentet ut med valt antal kopior och varje med unikt batchnummer. 

LEVERANSFÖRSÄKRAN

IFYLLES AV LEVERANTÖR


 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy