Om Improvin’

Improvin’ är ett svenskt teknikföretag som utvecklar digital infrastruktur som hjälper oss driva ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet i hela livsmedelskedjan. Improvin’ har byggt vår hållbarhetsplattform som hjälper oss att samla in information från alla våra odlare digitalt, enkelt och snabbt.

Klipp från mailet som skickades till jordbrukarna inför rapportering 2023:

Fördelar med att rapportera med hållbarhetsplattformen:

  • Snabbt. Smidigt. Konkret. 92% av alla användare skapar en fullständig analys på under 30 minuter, och bara efter några minuter får du värdefulla och konkreta insikter om din produktion.
  • Få relevanta insikter om din produktion med väldigt liten insats. I plattformen får du en bild av din gårds klimatpåverkan, samt så småningom hur den förhåller sig till de volymer och de kvalitéer du producerar. Du kan också jämföra dina gårdsresultat med Berte Qvarns och det nationella genomsnittet.
  • Möjlighet till ökad betalning. Vi har nu flera av våra köpare som är intresserade av att stötta dig som odlare för de insatser du gör på gården. Tack vare din medverkan i plattformen får du exklusiv tillgång till den möjligheten.

 

 

 

 

 

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy