Höstutsäde

Konventionell

Höstvete favoriter: Etana, Julius och Fenomen 

Höstvete övriga: Kask, Praktik, Norin, Ahoi, Brons, Bright, Ellvis samt även Linus men tänk på falltalskänsligheten, Reform kommer bara att tas emot i en begränsad mängd och därefter fasas ut.

Höstvete SU Joran kommer tas emot i en mindre volym under skörden 2025. Här önskar Berte Qvarn lagerleveranser.

Höstvete lågprotein: Informer och Terrence och Hallfreda här önskar Berte Qvarn lagerleveranser.

Råg: gäller att välja den stråstyvaste sorten och den som har minst risk för mjöldryga.

 

Eko

Höstvete: Etana och Festival, fungerar bra om man har tillgång till mycket växtnäring.

Höstvete: Stava, om man har begränsad tillgång på växtnäring.

Råg: gäller att välja den stråstyvaste sorten och den som har minst risk för mjöldryga.

 

Vårutsäde

Konventionell

Vårvete, favoriter: Sibelius och Quarna 

Om du behöver så i höstveten så är vårvete Quarna att föredra eftersom den har tidigare mognad.

Vårvete övriga: Flippen i eftersäsong

 

Grynhavre: Eos, Galant, Kerstin, Symphony, Delfin och Scotty.

 

Eko

Vårvete favorit: Sibelius fungerar bra om man har tillgång till mycket växtnäring.

Vårvete favorit: Quarna om man har begränsad tillgång på växtnäring.

Vårvete övriga: Diskett, Roxette, Dacke.

 

Grynhavre: Eos, Galant, Kerstin, Symphony, Delfin och Scotty.

 

 

 

Saknas någon sort, vänligen kontakta råvaruansvarig för diskussion om kontraktsteckning. 

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy