Bertegruppen 

Redan år 1569 drevs qvarnen av anfäder till familjen Stenström. Det gör Bertegruppen till Sveriges äldsta familjeföretag. Idag är generation 14 verksam i Bertegruppen – Olof är verkställade direktör här på Berte Qvarn, medan systrarna Lovisa och Helena är verkställande direktör respektive hållbarhetschef i Bertegruppen. Företagsgruppen består av Berte Qvarn, SIA Glass, Berte Gård, BERTEBOS Stiftelse och Berte Museum.

Bertegruppen ägs till 70 procent av familjen Stenström och till 30 procent av BERTEBOS stiftelse.

 

Lovisa, Olof och Helena Stenström

SIA Glass

SIA Glass startade glasstillverkningen 1961 som ett sysselsättningsprojekt för att säkra jobben i Slöinge. SIA Glass är idag det ledande helsvenska glassföretaget med rikstäckning med en marknadsandel på drygt 19 procent.

SIA Glass har en företagsfilosofi som du inte hittar hos någon annan glasstillverkare i Sverige. All vår glass produceras i Sverige på färsk grädde från svenska gårdar, bl a vår egen Berte Gård. Vi väljer företrädesvis produkter från naturens eget skafferi. 90 % av våra råvaror kommer från Sverige.

Läs mer om SIA Glass

Berte Gård

Till Berte Qvarn har i alla tider hört ett lantbruk, även detta drivs fortfarande av familjen Stenström. Berte Gård är idag ett eget bolag och Henrik Stenström är dess drivande lantbrukare och VD.

Hösten 2011 stod en helt ny ladugård klar på Vastad, ett par kilometer från gården intill Berte Qvarn. En toppmodern anläggning med lösdrift, mjölkrobotar och konferensmöjligheter. Mjölkproduktionen utgörs av 240 kor och lika många ungdjur och kalvar. Arealen som brukas är 300 hektar samt 50 hektar skog.  

Läs mer om Berte Gård

BERTEBOS Stiftelse

Stiftelsen instiftades 1994 av Olof och Brita Stenström. Den har till ändamål att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom jordbruk, livsmedel och ekologi. Ett antal forskare har, genom BERTEBOS Pris och andra stipendier, givits möjlighet att fortsätta sina viktiga forskningsarbeten inom området jordbruk och livsmedel.

Namnet BERTEBOS kommer ifrån namnet Berte, omgivningen kring Berte Qvarn och Berte Gård, och initialerna på stiftarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström.

Läs mer om BERTEBOS Stiftelse

Berte Museum

Berte Museum ‑ Livet på landet, är ett nostalgimuseum som visar livet på landet i olika utställningar. Här kan du vandra runt bland allehanda jordbruksmaskiner, handredskap och traktorer. I uppbyggda miljöer kan du bekanta dig med olika hantverksmiljöer, lanthandel och skola.

Föremålen har skänkts av privatpersoner, och det är framför allt Anders Stenström som har varit ansvarig för att samla ihop och ta emot sakerna, som vi fortsätter att vårda för framtiden.

Läs mer om Berte Museum

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy