Hållbarhet - en självklarhet

Att vårda och vara rädd om vår miljö och våra omgivningar är inget nytt för Berte Qvarn. Under århundranden har varje innehavare av kvarnen försökt förvalta naturens gåvor efter bästa förmåga. Långt innan diskussionen var påbörjad om miljö- och kvalitetssäkring har betydande miljöbesparingar utförts på Berte Qvarn.

Som en röd tråd genom historien löper en idé om vår roll i näringskedjan och en stark kärlek till naturen som omger oss, till våra medmänniskor och en ödmjukhet inför kommande generationer.

Mer om företagsgruppen och vårt gemensamma arbete och hållbarhetsrapport läser du på Bertegruppens hemsida.

Miljö

 

Att vårda och vara rädd om vår miljö och våra omgivningar är inget nytt för Berte Qvarn. Under alla århundrade har varje innehavare av kvarnen försökt förvalta naturens gåvor efter bästa förmåga, exempelvis får Berte Qvarn sin kraft från Suseåns vatten och drivs av lokal vattenkraft. Läs gärna intyget från E.ON som verifierar att Bertegruppen gör ett bra miljöval genom att köpa vattenkraft. 

Vårt miljöledningssystem hjälper oss att arbeta med miljöfrågor på ett systematiskt sätt. Det ger oss också en arbetsmodell så att vi ständigt kan förbättra oss och ligga i framkant inom miljöområdet. 


Gällande certifikat

KRAV- och EU-ekologiskt certifikat

ISO 14001

FSSC 22000


Berte Qvarn deltar i ett spännande projekt inom alternativa proteinkällor

Berte Qvarn deltar i ett LIFE-projekt tillsammans med Falkenbergs kommun och företaget Mycorena som är ett startup-företag med svampprotein till livsmedel som affärside.

Tanken är att använda sidoströmmar från Berte Qvarn som bas i Mycorenas produktion. I första hand är havreskal aktuellt, men det kan även handla om sidoströmmar från vetekvarnen. Arbetet har beviljats av EU-kommissionen och ett treårs projekt.

EU:s miljöfond, LIFE, medfinansierar projekt som utvecklar eller testar nya innovativa lösningar, tekniker eller metoder. 

Kvalitets- och livsmedelsäkerhet

Vårt ständigt pågående kvalitetsarbete säkerställer att såväl våra produkter som vår process håller en hög och jämn kvalitet. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och årligen utvärderas vi genom revisioner av tredje part.

Vi var den första kvarnen i Sverige att certifiera oss enligt BRC vilket vi är väldigt stolta över. Vi fortsatte vårt förbättringsarbete genom att 2015 byta till FSSC 22 000 som är en ISO-baserad och GFSI-godkänd standard.


Socialt ansvar

Vi värnar om vår personal, vårt samhälle och svenskt lantbruk.

Ansvaret gentemot vår personal går via arbetsmiljön, men också genom hänsyn till individen. Våra medarbetare, deras hälsa och liv i stort är mycket viktiga för oss. Vi arbetar förebyggande och aktivt, exempelvis genom hälsoutbildning, rökfri arbetsplats, subventionerad friskvård och färsk frukt.

Vårt lokala ansvar innebär sponsring av lokala idrottsföreningar med en engagerad ungdomsverksamhet med goda moraliska värderingar. 

Vi gynnar svenskt lantbruk och maler endast svenskt spannmål. Vi har nära kontakt med odlare i närområdet och vi samarbetar genom att vi förmedlar vilka spannmålssorter vi har avsättning för i kvarnen och därmed har intresse av att köpa.

Ömsesidig respekt och långsiktiga relationer bygger Berte Qvarn.

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy