Hållbarhet - en självklarhet

Att vårda och vara rädd om vår miljö och våra omgivningar är inget nytt för Berte Qvarn. Under århundranden har varje innehavare av kvarnen förvaltat naturens gåvor .Långt innan diskussionen var påbörjad om miljö- och kvalitetssäkring har betydande miljöbesparingar utförts på Berte Qvarn.

Som en röd tråd genom historien löper en idé om vår roll i näringskedjan och en stark kärlek till naturen som omger oss, till våra medmänniskor och en ödmjukhet inför kommande generationer.

Mer om företagsgruppen och vårt gemensamma arbete och hållbarhetsrapport läser du på Bertegruppens hemsida.

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy