Vår historia

Det är med kärlek till arvet och genuin omsorg om kvalitet och miljö som vi driver en av Europas modernaste kvarnar. Genom århundrande har familjen Stenström byggt upp den verksamhet som idag är hjärtat i Sveriges äldsta familjeföretag. Berte Qvarn ligger i halländska Slöinge.

Att mala mjöl i samklang med naturen har för oss alltid varit en självklarhet. När den första mjölsäcken lämnade Berte Qvarn var det förmågan att tillvarata Suseåns energi som gjorde det möjligt att börja förädla den förstklassiga spannmål som odlades i trakten.

Med gemensamma krafter har familjen Stenström drivit vår kvarn ända sedan 1569. På en och samma plats har generationer av skickliga, entusiastiska mjölnare genom århundraden byggt upp den verksamhet som idag är hjärtat i Sveriges äldsta familjeföretag. Vårt mjöl är malt enligt samma principer – på samma plats, med kraft från samma vatten och av samma familj.

Trots vår höga ålder, är vi en av Europas modernaste kvarnar. Så njut av kvaliteterna hos ett modernt producerat mjöl med anor som få andra svenska produkter!

Familjetradition med anor

Berte Qvarns namn präntades för första gången den 11 augusti 1569 i Lunds stifts "landebog". "Landebogen", eller jordeboken som den kallades i Sverige, var en förteckning över kyrkornas, prästernas och klockarnas egendomar och inkomster. Det var Slöinge kyrka som ägde Berte Qvarn och marken däromkring.

1869 kom Nils Stenström att driva kvarnen. Kvarnen låg redan sedan 1839 på friköpt mark, men det skulle dröja ända till år 1872 innan Nils fick friköpa hemmanet från kyrkan. När detta äntligen var gjort kunde Nils fullfölja den ombyggnad av kvarnen som hans svärfar påbörjat för några år sedan.

Berte Qvarn blev en av landets modernaste kvarnar, 1887, med vattenturbiner istället för de gamla vattenhjulen. Kvarnstenarna försvann några år senare och ersattes av en automatisk valskvarn, en av Sveriges första. Efter Nils kom sonen Georg att ta över, 1895 bildades Berte Qvarn Aktiebolag. Även Georg var oerhört intresserad och driftig. Han fick erbjudande om att köpa kvarnarna i både Falkenberg och Halmstad, men nöjde sig med sitt kära Berte.

Under den tid näste son, Olof Stenström, drev kvarnen minskade antalet kvarnföretag i Sverige till åtta stycken. Berte Qvarn hör till de minsta men har lyckats hänga med trots den allt mer hårdnade konkurrensen. Anders Stenström, Berte Qvarns VD fram till 2001, hade ett gediget miljöintresse och lyckades få en nisch i mjölbranschen genom det KRAV märkta mjölet, malt av ekologiskt odlad spannmål.

Berte Qvarn är idag Sveriges äldsta familjeföretag och en av landets modernaste kvarnar. Det fyra meter höga vattenfallet i Suseåns grönskande dalgång tjänar alltjämt som kraftkälla. Berte Qvarn är en del av Bertekoncernen, liksom SIA Glass, Berte Gård och Bertebos Stiftelse. VD för Bertegruppen är Per Stenström, som tidigare också var VD för SIA Glass.

Ett hållbart företagande

Det vi sår idag får vi skörda i morgon. Vi odlar vår framtid genom att värna det som skapat vår framgång: livskraftiga jordar, bra råvaror, kunniga medarbetare och hållbar lönsamhet. Generationer av lyckanden och misslyckanden, gemenskapen i bygden och lärdomar från hela världen har tagit oss hela vägen hit. Vi tror att det är samma recept som tar oss vidare 450 år till.

Läs mer om vår historia på Bertegruppens hemsida.

 

 

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00
s vår integritetspolicy