Press och nyheter

 

 

14 december 2022

Berte Qvarn i mångårig satsning för att reducera utsläpp i sin egen värdekedja

Den halländska kvarnen Berte Qvarn investerar i en AI-baserad hållbarhetsplattform för att accelerera omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Berte Qvarn kommer genom plattformen på ett skalbart sätt samla in information direkt från fält från hundratals odlare för att verifiera sitt specifika klimatavtryck, och möjliggöra reduktion av utsläpp.

Berte Qvarn, Sveriges äldsta familjebolag, från Slöinge i Halland gör en stor satsning på hållbarhet.

Den 453 år gamla kvarnen (grundat år 1569) har investerat i en ny digital hållbarhetsplattform, utvecklat av företaget Improvin'. Plattformen gör det möjligt för dem att samla in information direkt från sina lantbrukares fält och, baserat på denna information, kvantifiera och mäta utsläpp av växthusgaser.

Plattformen hjälper Berte Qvarn med sin hållbarhetsrapportering, med start omgående, och kommer ligga till grund för deras hållbarhetsarbete även framledes. Snart kommer även Berte Qvarns kunder, framförallt livsmedelsbolag och varumärken, få tillgång till sammanställd information om utsläpp, kunna använda det även i sin hållbarhetsrapportering, samt ta action för att sänka sina utsläpp i eget leverantörsled.

"Vi ser den här plattformen som en långsiktig investering för ökad hållbarhet. Både livsmedels-, och lantbruksindustrin förändras just nu snabbt: när fler och fler livsmedelsföretag fokuserar på att reducera sina växthusgaser, blir tillgång till kvantifierad information från primärproduktionen affärskritiskt för att beräkna utsläpp. Vi är övertygade om att plattformen och de databaserade insikterna som den ger kommer vara mycket värdefullt för oss, våra odlare, och våra kunder, säger Helena Stenström, Hållbarhetschef på Bertegruppen.

Mer än 300 odlare levererar spannmål till Berte Qvarn. Under december kommer Berte Qvarn att börja introducera alla odlare till den nya plattformen.

Den nya plattformen kommer att på sikt användas för att skala ut finansiella incitamentsprogram för odlarna, för att stötta dem i omställningen till en mer hållbar matproduktion.

"Hållbarhetsgrad och växthusgasutsläpp har idag, till skillnad från spannmålskvaliteten, ingen direkt inverkan på spannmålspriset - Detta måste ändras! Matindustrin och dess aktörer måste kollektivt möjliggöra och säkerställa att våra odlare blir kompenserade för deras klimatpositiva åtgärder och maten som de producerar. Vi kan, tillsammans med våra kunder, använda denna plattform för att bygga finansiella utdelningsmodeller som belönar våra odlare för deras hållbara åtgärder, fortsätter Helena Stenström.

Berte Qvarn uppskattar att deras totala potential för växthusgasreduktioner i sin egen värdekedja på årsbasis är över 70 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket i sin tur har potential att ge runt 9 miljoner kronor i extra intäkter till Bertes odlare.

Kontakt:
Helena Stenström
Hållbarhetschef, Bertegruppen
helena@bertegruppen.se
0346-71 51 42

Fredrik Nilsson
Råvaruchef, Berte Qvarn
fredrik@berteqvarn.se
0346-71 51 42

Joel Glemne
Grundare & CPO, Improvin
joel@improvin.com
070-718 47 77

Improvin'
Är ett techbolag som tillhandahåller digitala lösningar för matindustrin (kvarnar, förädlade, handlare och varumärken) för att mäta, rapportera, verifiera och sänka sitt klimatavtryck i egen värdekedja ner på fältnivå. Med en plattform från Improvin' kan dessa aktörer dels skapa nya intäktsströmmar kopplade till hållbarhet, samt möta nya regulatoriska krav på hållbarhetsrapportering.
www.improvin.com


 

 

 

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Berte Qvarn | 311 67 Slöinge | info@berteqvarn.se | +46 (0)346 71 52 00

 

Läs vår integritetspolicy